Kuopa munthu

Kuopa munthu ndi pamene maganizo anu ndi zochita zanu zili zoletsedwa ndikulamulidwa ndi maganizo a anthu ena ndi zomwe amaganiza za inu. Mukakhala omangidwa ndi anthu (omangidwa ndi mantha a munthu) ndiye kuti mukulephera kutumikira Mulungu chifukwa mumasamala kwambiri maganizo a anthu pa inu kuposa maganizo a Mulungu. ( Miyambo 29:25; 1 Samueli 15:24 )